Tine Seuntjens

04 September 2018

Tine Seuntjens

Plaats 9

Tijdens mijn, reeds vijftienjarige, loopbaan als studiemeester-opvoeder op een internaat, stel ik vast dat er steeds meer nood is aan kwalitatieve zorg op maat van jongeren. Wachtlijsten in de welzijnssector worden alsmaar langer. Jongeren komen zo vaak terecht op plaatsen die onvoldoende aansluiten bij hun specifieke noden en zorg. Frustrerend voor hen, maar ook voor ons, begeleiders, die met lede ogen toekijken hoe we soms te kort schieten. Dit moet en kan anders! Hier wil ik samen met Groen maximaal op inzetten.

Onze samenleving bestaat niet enkel uit mensen. We maken deel uit van één ecosysteem met planten, dieren en andere organismen. De mens heeft nog nooit zo'n grote impact gehad op dat systeem. Jaar na jaar lees je dat 'het warmste jaar ooit gemeten' is. Het klimaat verandert en de gevolgen zien we overal ter wereld: meer orkanen, droogtes, overstromingen, smeltende gletsjers en een stijgende zeespiegel. We moeten meer zorg dragen voor de natuur. Verandering begint bij jezelf, hoe klein je impact hierop soms ook lijkt. Of zoals het spreekwoord zegt ‘vele kleintjes maken één groot’.

Vanuit deze gedachte hebben we enkele jaren geleden met ons gezin beslist om ons leven over een andere boeg te gooien. Weg uit de ratrace en met meer oog voor het milieu! Wat eerst onmogelijk leek, groeide uit tot een vanzelfsprekendheid. Stapsgewijs veranderde onze manier van denken en aanpakken. Woon-werk verplaatsing met de fiets, drastisch minderen van plastic- en afvalverbruik, korte keten en de overstap naar ecologische producten zijn hier enkele voorbeelden van. 

Wij spreken uit ervaring: Groen maakt écht gelukkig!