Jan De Bie

04 September 2018

Jan De Bie

Plaats 3

Mijn jeugdjaren bracht ik door in Wortel maar de banden met Merksplas - mijn roots - waren altijd zeer sterk. Wonen buiten Wortel of Merksplas was ondenkbaar. Intussen is Merksplas al 18 jaar onze thuis.

Als jonge gast was ik zeer actief in het jeugdhuiswerk. Altijd op zoek naar nieuwe ideeën, nieuwe kansen en alternatieven. Mijn voorliefde voor de stevigere kant van de muziekscene blijft een passie die me tot ver buiten Merksplas brengt. Nog steeds voel ik me als een vis in het water tussen jongeren. 

Mijn werk op de financiële dienst van het OCMW in Turnhout leerde mij enorm in de sociale materie. Door het samensmelten van stad en OCMW krijg ik nu een nog breder kijk op de veelzijdigheid van een lokaal bestuur en de verschillende problemen waar onze samenleving mee worstelt.

Met 2 schatten van dochters in huis ben ik bezorgd over onze - en vooral hun - toekomst. Waar ik vroeger in het jeugdhuis lekker ‘out of the box’ kon denken, ben ik ervan overtuigd dat dit ook nu meer dan ooit nodig is. Ook in de politiek.

Onze dorpskern moet opnieuw meer ruimte krijgen. Meer groen én meer aandacht voor voetganger en fietser. Wijken worden toffe, duurzame woonbuurten met een mix van bebouwing en mensen. Aangename straten en groene omgevingen zijn toffe plekken waar het leuk wonen is.

Natuur en open ruimten willen we bewaren. Speelpleinen maken we natuurlijker, avontuurlijker en met leuke hangplekken. Buurten en verenigingen kunnen rekenen op hulp en inspraak zorgt voor het draagvlak. Mensen in nood geven we een duwtje in de rug.

Socio-cultureel ligt de weg open voor nieuwe sociale projecten op Merksplas Kolonie. Sport en cultuur maakt mensen blij, brengt de mensen bij elkaar!​ De infrastructuur is aanwezig. De invulling - in samenwerking met - kan nog straffer.

Merksplas moet opnieuw samen wonen, samen leven.

Groen maakt gelukkig!