Merksplas dan toch in de statiegeldalliantie

28 April 2021

Merksplas dan toch in de statiegeldalliantie

In 2018 werd onze vraag om toe te treden tot de statiegeldalliantie verworpen. De nieuwe cijfers over de toename van zwerfvuil inspireerden ons om het opnieuw op tafel te gooien. Afgelopen maandag besliste de gemeenteraad, op voorstel van Groen, dat Merksplas zich nu toch aansluit bij de grote groep van gemeenten, bedrijven en organisaties die ijvert voor de invoering van statiegeld op blikjes en plastic flessen, de statiegeldalliantie.  Die nieuwe zwerfvuilcijfers van Ovam tonen dat het niet de goede kant op gaat. 22.641 ton zwerfafval, een stijging met 14 procent ten opzichte van 2017. De doelstelling om tegen 2022 20 procent minder zwerfvuil te hebben ten opzichte van 2015 (20.400 ton) ligt dus veraf. Over twee jaar mag er nog maar 14.000 ton zwerfvuil zijn. Door de coronacrisis wordt er echter nog meer zwerfvuil verwacht. Ook Merksplas kampt met vuil langs de wegen. Bijna 350 zakken zwerfvuil werden verzameld. Meer dan 27.000 kg aan afval van zwerfvuil en sluikstorten. De kostprijs voor de gemeente ligt rond de 25.000 euro, geld van de inwoners dat beter voor nuttige dingen wordt ingezet. Ondanks heel wat inspanningen zoals sensibilisering, openbare vuilbakken, zwerfvuilacties… geraakt het probleem niet opgelost. Op dit moment zijn plastic flesjes en blikjes verantwoordelijk voor 40% van het zwerfvuil. Er is dus meer nodig en net daarom kwam er in 2017 de statiegeldalliantie. Intussen pleiten al meer dan 200 Belgische gemeenten voor statiegeld. Samen vragen ze om het Nederlandse voorbeeld te volgen dat intussen het systeem van statiegeld op alle plastic flessen invoerde. De Nederlandse regering besliste bovendien dat er ook statiegeld op blikjes zal komen. Dat het systeem werkt, bewijzen de landen waar het al ingevoerd is: zij halen recyclagecijfers voor drankverpakkingen van meer dan 90% en tonen aan dat statiegeldsystemen kostenefficiënt en juridisch solide zijn. Het is een structurele oplossing voor zwerfvuil en een duurzaam circulair model. We zijn zeer tevreden dat ook Merksplas toetreedt en zo de druk opvoert om in België statiegeld in te voeren.