Fietsleasing voor medewerkers van gemeente en OCMW

22 December 2021

Groen wil de personeelsleden van de gemeente en OCMW die dat wensen, de mogelijkheid geven om in te stappen in een systeem van fietsleasing om zo het gemeentepersoneel te stimuleren om de fiets te gebruiken.

Sinds 1 januari 2021 hebben alle lokale besturen in Vlaanderen de mogelijkheid om hun rechtspositieregeling aan te passen waardoor fietsleasing mogelijk wordt voor hun personeelsledenDe beslissing van de Vlaamse regering heeft een dubbel doel: meer mensen op de fiets en meer vrijheid voor de personeelsleden om te kiezen hoe je verloond wordt.

Belangrijk hierbij is de vrijheid van de personeelsleden om wel of niet gebruik te maken van de fietsleasing. Personeelsleden die dat willen kunnen enkele verlofdagen of een deel van hun vakantie- of eindejaarspremies inruilen voor een fietsleasecontract. Niets is verplicht. Op die manier wordt wat al langer mogelijk is in de privésector – kiezen voor een fietsleasingcontract als onderdeel van het loon- ook mogelijk voor lokale personeelsleden. 

Groen wil de personeelsleden van de gemeente en OCMW die dat wensen, de mogelijkheid geven om in te stappen in een systeem van fietsleasing om zo het gemeentepersoneel te stimuleren om de fiets te gebruiken. Fietsen naar het werk is nl. goed voor fysiek en mentaal welzijn.

Naast het gebruik van de fiets voor woon-werkverkeer van de werknemers biedt een uitwerking van het systeem van fietsleasing ook de mogelijkheid om fietsgebruik te verankeren in de eigen werking van gemeentebestuur en OCMW.  Bovendien kadert dit perfect binnen de doelstellingen van het Energie- en klimaatactieplan: "We bekijken systematisch de alternatieven voor het standaardvervoer" en ''We stimuleren een modal shift, zodat minstens 40% van de verplaatsingen in onze gemeente te voet, per (elektrische) fiets, step of openbaar vervoer gebeuren."

Daarom stelde Groen voor om gesprekken op te starten met personeel en met aanbieders van fietsleasing met het oog op implementatie van fietsleasing in de rechtspositieregeling. Helaas zag ons bestuur hier niet de meerwaarde van in. Wat ons betreft toch een gemiste kans. 

Oh ja... ook bij de aanpassing van het meerjarenplan zien we geen nieuwe budget rond initiatieven in het kader van klimaatacties. Geen bijkomende budgetten voor vergroening, ontharding, aangename open ruimte, ... Merksplas zet zoals vanouds alleen in op wegen, riolering en fietspaden. Klimaatacties zijn meer dan dit! 

Opnieuw leggen ze de doelstellingen van het klimaatplan naast zich neer...