Samentuinen in Merksplas

26 Oktober 2021

Samentuinen in Merksplas

Jong of oud, rijk of arm, autochtoon of allochtoon, alleen of met je gezin, meer of minder mobiel… iedereen is welkom in een samentuin.

Almaar meer mensen gaan kleiner wonen. Ook in Merksplas, waar steeds meer appartementen komen, is dit duidelijk zichtbaar. Ook mensen zonder (grote) tuin hebben behoefte om te vertoeven in een groene omgeving. Lekker ontspannen in de buitenlucht. Dat werd de tijdens de lock-downs overduidelijk. Zelf planten, bloemen, groenten en fruit kweken in eigen buurt, ....tuinieren kan voor de nodige rust zorgen. Een samentuin kan voor deze mensen dé uitweg zijn. We stelden de gemeenteraad voor om ook hier eens over na te denken in Merksplas. Ons voorstel werd aangenomen!

Jong of oud, rijk of arm, autochtoon of allochtoon, alleen of met je gezin, meer of minder mobiel… iedereen is welkom in een samentuin. Vaak bewerkt elk een eigen perceeltje en beheert men in groep de paden, het tuinhuis, een zitplek of de randbeplanting. Op andere plaatsen is er zelfs geen eigen perceel. Een samentuin is écht een ontmoetingsplek. Naast het tuinieren en klussen, is de fijne babbel minstens even belangrijk. 

Ook de educatieve waarde mag men niet onderschatten. Mensen leren elkaar over gezonde voeding, over de snoei en de bloei en streven samen naar het natuurlijke evenwicht in de tuin. De tuinders gaan zorgzaam om met bodem, water, oogst en natuur. Niets gaat verloren, door de oogst goed te spreiden, te verdelen of in te maken en door oogstresten te composteren.  

Volkstuintjes kunnen ingericht worden met een boomgaard, een moestuin, een kruidentuin, eventueel met een serre en dieren zoals kippen, schapen,... Nestkastjes, een insectenhotel of een strook inheemse planten dragen bij aan de biodiversiteit. De teelt van lokale groenten draagt bovendien bij aan de klimaatdoelstellingen zoals het verminderen van de CO2-uitstoot. 

Door samentuinen promoot de gemeente bovendien een actieve levensstijl. Tuinieren is immers gezond door het bewegen in de buitenlucht. Ontspannen in de buitenlucht is meer dan ooit gegeerd en zorgt voor minder depressies en stress. Mensen worden veerkrachtiger en weerbaarder. 

Vanuit onze fractie stellen we voor dat de gemeente het initiatief neemt om het concept samentuinen onder de aandacht te brengen. Het aantal mensen op appartementen zal ook in Merksplas toenemen en ongetwijfeld ook de interesse naar samentuinen. We zijn er van overtuigd dat de gemeente of het OCMW nog een geschikt lapje grond heeft hiervoor. 

Tijdens een sessie van ‘Gemeente voor de Toekomst’ ontdekten we zelfs dat er financiële middelen te zijn voor deze initiatieven. Het bestuur kan bovendien beroep doen op VELT.  Zij beschikken over de nodige methodes en know-how om de nodige ondersteuning te bieden om een samentuin op te starten, te adviseren bij de inrichting ervan en om de tuinders te begeleiden. 

Wij zien alleszins alleen maar voordelen…