Omgevingswerken assistentiewoningen

01 December 2021

Omgevingswerken assistentiewoningen

De rijrichting van de Albertstraat zou veranderen. Daarom stelden we enkele kritische vragen.

Afgelopen gemeenteraad stelden we ons toch enkele vragen bij de plannen die men heeft rond de assistentiewoningen. 

Niet alleen werd de gunning voor de zorgverlening stopgezet en moet er door een heraanbesteding komen. Ook bij het gebruiksreglement dat ter goedkeuring voorlag, hadden we enkele kritische vragen. Maar we vielen helemaal van onze stoel bij de plannen van de omgevingswerken op die site.

De rijrichting van de Albertstraat zou veranderen. Daarom stelden we enkele kritische vragen. Niet alleen over de de rijrichting maar ook over de rest van het circulatieplan. Het moet gezegd: na de gemeenteraad was het volgens ons nog steeds niet duidelijk.

Maar wat ons nog het meest triggerde was opnieuw het gebrek aan creativiteit bij de heraanleg van de omgeving. Wij hadden vooral graag veel meer groen zien verschijnen. Opnieuw worden bitter weinig bomen voorzien terwijl die net zorgen voor het vasthouden van water en de nodige schaduw voor de bewoners. Wanneer men rond het gebouw mee bomen plaatst, kan dit de hitte wat meer buiten houden. Bewoners zouden een parkje kunnen krijgen waar zij eens een wandelingetje in kunnen maken, zij geraken immers niet aan de zo groene rand van ons dorp...

Dit plan staat volledig haaks op de doelstellingen uit het Klimaatplan waar we volgende doelstellingen lezen: 

  • OD 2.1. We transformeren de gemeentelijke gebouwen en domeinen tot klimaatbestendige sites die hittestress, droogte en wateroverlast verminderen.
  • OD 2.2. We vergroenen systematisch het openbaar domein en we leggen extra groenperken aan.
  • OD 7.2. We stimuleren onthardingsprojecten in onze gemeente.
  • OD 7.4. We stimuleren de aanplant van extra bomen en hagen of geveltuinbeplanting in onze gemeente.

Wanneer we de cijfers er naast leggen (van het werkplan) dan komen we op maar liefst 80% verharding. Zelfs aan waterdoorlatende verharding (cfr. grasdals) heeft men niet aan gedacht.
Het kostbare regenwater wordt opnieuw allemaal terug afgevoerd via de riolering. Van opvangen en hergebruik is geen sprake. 

Ontharden en klimaatbestendig maken gaat op deze manier niet lukken. 
Nog maar eens een bewijs dat het klimaatplan niet meer is dan gebakken lucht.