Persmededeling ' Doorlopende straten' , Groen Merksplas 4 juni ’13

10 Juni 2013

Persmededeling ' Doorlopende straten' , Groen Merksplas 4 juni ’13

Merksplas: DOODlopende

straten worden DOORlopende straten

 

De Merksplasse gemeenteraad keurde op 27 mei het voorstel van raadsleden Jef Schoofs en Simon Viskens (Groen) goed over 'doorlopende straten'. Samengevat komt het er op neer om op de verkeersborden die een doodlopende straat aanduiden, extra informatie aan te brengen wanneer deze straat wel doorgang geeft voor voetgangers en fietsers.

 

"Heel wat straten in onze gemeente zijn doodlopend voor de auto's maar niet voor fietsers en voetgangers. Het verkeersbord dat ons waarschuwt voor een doodlopende straat (F45 in de wegcode), geeft daar geen informatie over. Voor voetgangers en fietsers die de straat niet kennen, werkt dit ontmoedigend. Vele zogenaamd doodlopende straten geven net toegang tot een veiligere, aangenamere en vaak mooiere doorsteek. Dikwijls vallen deze doorsteken onder de noemer 'trage wegen', een concept waar ook onze gemeente sinds kort aandacht voor heeft," zegt Simon Viskens (gemeenteraadslid).?

Om duidelijk te maken dat er in een voor auto's doodlopende straat toch een doorgang is voor fietsers en/of voetgangers, wil Groen het idee van 'doorlopende straat' in Merksplas introduceren en realiseren.

2013060420definitief-crop.jpg

 

Jef Schoofs (gemeenteraadslid) licht toe: " Concreet betekent een doorlopende straat dat de gemeente een sticker bevestigt op het verkeersbord F45 (zie foto) als de straat doorloopt voor fietsers en/of voetgangers. Er bestaan twee stickers: eentje voor voetgangers en eentje voor voetgangers en fietsers. Dankzij deze sticker geeft het verkeersbord voortaan informatie aan elke weggebruiker. En dat snel, gemakkelijk en goedkoop zonder aanschaf van nieuwe en dure verkeersborden. Enkele schoolvoorbeelden van 'doorlopende' straten in Merksplas zijn: Gildenstraat, Wanmolenstraat en Witherenstraat, maar er zijn nog tientallen andere voorbeelden te geven.

 

Groen plaatste dit punt op agenda van de gemeenteraad van 27 mei '13. De voltallige gemeenteraad heeft dit goedgekeurd .Hiermee wordt het wandelen en het fietsen in onze gemeente meer gestimuleerd. Dit is niet alleen een verbetering voor milieu en verkeersveiligheid maar ook een toeristische meerwaarde.