Persbericht Groen Merksplas, 17 juni 2012

18 Juli 2012

Persbericht Groen Merksplas, 17 juni 2012

Toekomst omgeving Parochiehuis Merksplas. Inspraak bevolking en omwonenden is nodig.  Tot tweemaal toe kreeg gemeenteraadslid Jef Schoofs (Groen) geen antwoord op zijn vraag naar de plannen die burgemeester Wilrycx heeft met de site van het parochiehuis in de Leopoldstraat.

Het in onbruik geraakte gebouw is eigendom van de gemeente en biedt al enkele jaren een mistroostige aanblik zo midden in het centrum. Groen vindt het de hoogste tijd voor een herbestemming. Voor er een beslissing genomen wordt,  moet een ruime inspraakronde georganiseerd worden.

 

" De staat van de bestaande gebouwen maakt het waarschijnlijk nodig om ze af te breken', zegt Schoofs, "alles staat of valt met de vraag wat je op deze centraal gelegen plaats wilt realiseren. Afhankelijk daarvan kan de conciërgewoning, die voorkomt op de lijst van merkwaardige gebouwen, na restauratie behouden blijven."

Groen ziet verschillende denkpistes voor een waardevolle herbestemming. Met de ligging pal in het centrum wordt het gelijkvloers best voorbehouden voor handelsfuncties (winkels, horeca) of gemeenschapsvoorzieningen (bijvoorbeeld nieuwe locatie kinderopvang, een kinderkribbe, dagcentrum voor bejaarden?). De volgende bouwlagen worden dan gebruikt voor wonen. Door variatie te brengen in de grootte en inrichting van appartementen, mikken we op verschillende types bewoners (gezinnen, alleenstaanden, privé-markt en sociale huisvesting). De nabijheid van rusthuis Binnenhof biedt andere mogelijkheden, op voorwaarde dat de privé-uitbaters bereid zijn om mee na te denken over een goed woon-zorgconcept.  Op de begane grond kunnen dan 'assistentiewoningen' komen. Mensen die geen permanente hulp nodig hebben en slechts voor kleinere zaken beroep doen op het rusthuis kunnen er hun intrek nemen. Wat er ook uit de bus komt, een doordachte architectuur is nodig om de dorpskern op deze plek te verfraaien.

" Het parochiehuis kwam er vele jaren geleden door de steun van de bevolking en verenigingen. Toen het een tiental jaren geleden door de gemeente werd aangekocht, gebeurde dit opnieuw met gemeenschapsgeld," zegt Schoofs, "Groen vindt het daarom niet kunnen dat het gemeentebestuur en petit comité  zou beslissen over wat er met het gebouw en de omgeving dient te gebeuren. De Merksplasse bevolking moet in deze beslissing gekend zijn; een ruime inspraakronde is nodig."

Groen roept de inwoners van Merksplas op om hun ideeën over de toekomst van parochiehuis en omgeving kenbaar te maken op haar website www.groenmerksplas.be . Aan het gemeentebestuur vraagt Groen om op een serieuze manier inspraak te organiseren vooraleer tot een beslissing over te gaan.