We moedigen ontharden in Merksplas aan...

27 Maart 2021

We moedigen ontharden in Merksplas aan...

Vlaanderen is één van de meest verharde gebieden van Europa. Vandaag is 16% van de oppervlakte verhard en als we zo doorgaan is dat in 2050 meer dan 20%. De Pano-reportage van woensdag 10 maart maakte nog maar eens pijnlijk duidelijk hoe erg het gesteld is met onze bodem. “Om zowel de wateroverlast als de toenemende droogte beter aan te pakken moet zoveel mogelijk verharde oppervlakte weg. Elke vierkante meter steen die vandaag wordt vervangen door groen helpt”, weet Jan De Bie. “Het water kan weer in de bodem zakken, de temperatuur in het centrum wordt getemperd, fijn stof wordt afgevangen, insecten, amfibieën, vogels en kleine dieren vinden weer een leefgebied, het bodemleven verbetert en mensen voelen zich prettiger en gezonder.” Bij de inrichting van de schaarse open ruimte die ons nog rest, moeten we het klassieke denkpatroon omgooien. Verharding is enkel nog te verantwoorden op plaatsen waar het echt niet anders kan. In de heraanleg van de straten rond Qworzò zien we voor het eerst deze een nieuwe aanpak maar er is nog veel potentieel. Het (gedeeltelijk) ‘ontharden’ van pleinen, parkings, parkeerstroken, straten, schoolspeelplaatsen,… het levert rechtstreekse, positieve effecten op.  Ook in (voor) tuinen zien we steeds meer verharding en zo ontsnapt Merksplas evenmin aan de kiezel. Hierdoor verdwijnt kostbaar water naar de riolen waardoor deze overbelast kunnen worden. Het risico op wateroverlast wordt dus groter. Beplantingen, hagen, bomen of groenzones in de voortuin kunnen dit probleem mee oplossen, maken het straatbeeld mooier en zorgen bovendien voor een optische versmalling van de straat, waardoor het verkeer zal vertragen. “Sensibilisering lijkt hier meer dan ooit nodig. Willen we dit probleem echt aanpakken, zullen we ook ons inwoners moeten inschakelen”, meent Jef Schoofs,  “We vragen het gemeentebestuur dan ook een onthardingspremie uit te werken. Met deze extra financiële stimulans kunnen we samen komaf maken met de overvloedige verharding.”  Er is dringend meer actie nodig, dat staat als een paal boven water. Merksplas moet duidelijk kiezen voor het klimaat en maximaal inzetten op het vermijden van nieuwe verharding en het stimuleren van ontharden van bestaande structuren. Voor ons, onze toekomst, die van onze kinderen en kleinkinderen!