Nieuwe start in 2013; 3 zetelende mandatarissen voor Groen Merksplas

19 December 2012

Nieuwe start in 2013; 3 zetelende mandatarissen voor Groen Merksplas

Jef en Simon naar de gemeenteraad Bij Groen Merkplas zullen de verkozen kandidaten ook zetelen in de gemeenteraad. En dus begint  in januari aan zijn derde termijn als gemeenteraadslid. Met 

Jef SchoofsSimon Viskens naast hem krijgt hij voor de eerste keer een partijgenoot in de gemeenteraad.'Ik heb er enorm veel zin in' bevestigt Simon. 'Mijn jeugdig enthousiasme als 23-jarige gekoppeld aan de dossierkennis en de ervaring van Jef, maken ons een erg sterk duo!'

Hilde naar de OCMW-raad

Na een afwezigheid van zes jaar, krijgt Groen met Hilde Hermans opnieuw een vertegenwoordiger in de Merksplasse OCMW-raad. 'Het is eigenlijk wel grappig' zegt ze. 'Ik volg eigenlijk mijn echtgenoot ? René Schoofs ? op die van 2000 tot 2006 voor Agalev in de OCMW-raad zetelde. Ik mag dan voor Groen wel alleen zetelen, rond hoe we van Merksplas een nog warmere en meer zorgende gemeente kunnen maken, werken we met heel de groep van Groen. Daar heb ik alle vertrouwen in' zegt Hilde nog.

Jef ook naar de politieraad

Groen en N-VA dragen in Merksplas gezamenlijk kandidaten voor de politieraad voor. Jef Schoofs zal voor Groen de eerste drie jaar zetelen. Nadien neemt Tine van der Vloet (N-VA) voor de volgende drie jaar over. 'We vonden in de nieuwe oppositiepartij een partner om de volgende zes jaar in Merksplas samen op een constructieve manier oppositie te voeren' zegt Jef. 'Deze gezamenlijke voordracht bewijst dat dit kan met respect voor elkaars verschillende standpunten' vervolgt hij.

Wie wordt schepen en waarvoor?

De namen van de burgemeester, schepenen en OCMW-voorzitter blijven ook de volgende zes jaar dezelfde. Geen verrassingen dus in het nieuwe schepencollege, helaas. Karel Lenaerts is bovendien opnieuw bevoegd voor Ruimtelijke Ordening. OCMW-voorzitter Josée Van Aert zetelt vanaf 2013 - zoals bepaald door de regelgeving - ook in het schepencollege. De volledige verdeling van de bevoegdheden vind je op de site van het gemeentebestuur.