Meerjarenplan Merksplas, een fait divers?

30 December 2020

Meerjarenplan Merksplas, een fait divers?

Meerjarenplan Merksplas, een fait divers? In het meerjarenplan 2020-2025(MJP) geeft men aan waaraan men de middelen wil spenderen en waar deze vandaan komen. Op die manier kan een inschatting gemaakt worden hoe de gemeente op het einde van de legislatuur er financieel zal voorstaan. Voorheen werd dit “de begroting” genoemd. Besturen zonder visie  In december 2019 werd door Groen al gewezen op het gebrek aan visie. Enkel in de eerste jaren werden investeringen voorzien en waren er schijnbaar geen plannen voor de verdere toekomst.  Het bestuur veranderde nu - na 2 jaar - hun doelstellingen. Had men hier ook niet vooraf over moeten nadenken? In het begin van de legislatuur? En ook na het denkwerk, vinden we in de jaren 2022-2025 amper budgetten voor investeringen terug. Intussen werden de bestaande investeringsbudgetten na 1 jaar wel opgetrokken met meer dan 30%. Iets dat volgens ons in in de toekomst nog zal gebeuren omdat men opnieuw niet verder kijkt naar de toekomst. Door de stijging van het investeringsbudget is dus een bijkomende lening nodig om het financieel evenwicht te bewaren. Ondanks de nieuwe lening gaat het bedrag van aflossingen wel naar beneden in 2021? Het leek ons in elk geval een vreemde kronkel. 4 versies, te laat en met haken en ogen aan elkaar De jaarlijkse aanpassing is er om cijfers en schattingen bij te stellen en te komen tot een nieuw nauwkeuriger berekend resultaat. Door de wijziging in deze structuur slopen er helaas ook fouten in het meerjarenplan. Op 10 dagen kregen we maar liefst 4 versies voorgeschoteld. Bovendien kregen we deze gegeven te laat in onze bus. Dat alles nog niet op punt staat was dus snel duidelijk. Sommige bedragen werden niet overgenomen of meegeteld. Investeringen werden dubbel opgenomen. Andere feiten – oa de impact van Covid-19 op de inkomsten - werden dan weer niet in rekening genomen. Zonder rekening te houden met vaststaande feiten en door alle fouten die er in geslopen zijn, kan men nooit tot een goede raming komen. Het eindresultaat van het budgettair overschot of het financieel kassaldo op het einde van de legislatuur is dus verre van correct.  Het belangrijkste document als fait divers Het bestuur slaat hier de bal dus volledig mis. En toch keurden zij zonder schroom dit meerjarenplan (met fouten en gebreken) goed. Onder het mom “we nemen deze zaken mee in de jaarrekening”. Schijnbaar is de opmaak van het meerjarenplan een verplicht nummertje dat niet correct hoeft te zijn. Het meerjarenplan, het belangrijkste beleidsdocument, lijkt wel een fait divers. Uiteraard stemden wij tegen dit meerjarenplan.