Kleirytse Driesen fase 2, over de hoge hoed en gesloten deuren

29 April 2020

Kleirytse Driesen fase 2, over de hoge hoed en gesloten deuren

Kleirytse Driesen fase 2, over de hoge hoed en gesloten deuren Op de agenda van de gemeenteraad van april 2020 stonden enkele belangrijke dossiers, onder meer de goedkeuring van het wegentracé van de nieuwe verkaveling Kleirytse Driesen (fase 2). Download plannen Kleirytse Driesen fase 2   Achter gesloten deuren, geen video online Omdat er op een gemeenteraad belangrijke beslissingen worden genomen, kan iedereen in principe komen luisteren naar wat er besproken wordt. Aanvankelijk wilde het bestuur in april de raadsleden fysiek - zonder publiek - laten samenkomen. Dat vonden we als Groen een zeer gek idee, dus vroegen we om een virtuele gemeenteraad. En die kregen we ook. Onze vraag om die gemeenteraad gelijk ook via een online livestream te tonen aan al wie wilde, werd gewoon niet beantwoord. Dus vroegen we na de gemeenteraad om de opname van die virtuele gemeenteraad online te zetten. Maar ook die vraag werd straal genegeerd. In deze bijzondere corona-tijden vond het Merksplasse gemeentebestuur dus de ideale gelegenheid om dit nieuwe wegentracé achter gesloten deuren en zonder publiek af te handelen. Publieke belangstelling genoeg anders, voor de bespreking van fase 2 van de Kleirytse Driesen. In december 2019 was de raadzaal tot de nok gevuld door bezorgde buurtbewoners toen de plannen er dankzij Groen al eens besproken werden.   Over een hoge hoed Tijdens een eerste buurtvergadering begin december 2019 toverde het gemeentebestuur plots plannen voor de uitbreiding van de wijk Kleirytse Driesen uit hun hoge hoed. Vooraf was er met geen raadslid of buurtbewoner over gepraat. En veel tijd om het voorstel grondig te bespreken met de buurt was er ook niet. Diezelfde maand moesten de plannen immers nog ingediend worden.  De buurt toonde zich bezorgd en was tijdens die buurtvergadering massaal aanwezig. De verontwaardiging en boosheid werden niet onder stoelen of banken gestoken. Ook toen werden vele vragen gewoon niet beantwoord. Na een initiatief van enkele buren kwam er nog een extra kort overleg met het gemeentebestuur. En opnieuw baarde de hoge hoed een verrassing, een aangepast plan als lapmiddel.   Verkaveling ‘oude stijl’ Het plan heeft zeker sterke punten. Een grote groene zone met wadi's voor regenwaterbuffering, fietsdoorsteken en het bannen van fossiele energie zijn goede keuzes. Maar het plan is onvoldoende antwoord op de vele bezorgdheden van de wijk rond de indeling en de verkeersontsluiting. Is er dan werkelijk geen alternatief om het drukbezochte speelplein te ontzien? (Ondergrondse) collectieve en veilige garages kunnen perfect ingetekende worden aan de rand van de nieuwe verkaveling. Ook collectieve fietsbergingen of plaatsen voor afvalverzameling ontbreken. Waarom kiest men - zoals in hedendaagse woonerven - niet voor kleinere privé-tuinen en meer openbaar speel- en leefgroen? We zien wel opnieuw bouwgronden van 500 tot 1000 m². Onverantwoord volgens ons in een tijd dat elke ruimtelijke planner de mond vol heeft van verdichting om de open ruimte te sparen. Groen is er van overtuigd dat dit project - met een slimme creatieve aanpak – wel had kunnen beantwoorden aan de eisen van vandaag. Maar dan had het gemeentebestuur moeten luisteren naar de buurtbewoners en het plan terug naar de tekentafel moeten sturen. In plaats daarvan werd het plan – lichtjes aangepast - achter gesloten deuren goedgekeurd zonder enige vorm van communicatie naar de buurt. Terwijl er volgens Groen helemaal geen haast bij is.   Groen stemde tegen Groen stemde tegen omdat de wijze waarop deze verkaveling tot stand kwam zo teleurstellend is. Bewoners werden op geen enkele manier betrokken. Een bezwaarschrift met maar liefst 118 handtekeningen werd volledig genegeerd. Schijnoverleg leidde enkel tot een plan dat te veel kansen laat liggen om een verkaveling voor de toekomst te realiseren. En dan probeert men dit plan in alle stilte te laten passeren op een gemeenteraad. De andere partijen in de gemeenteraad hadden hier duidelijk minder problemen mee. Groen was de enige partij die tegenstemde.