Jeroen Verhiest

04 September 2018

Jeroen Verhiest

Plaats 6

Samen met mijn gezin verhuisden we in 2012 naar Merksplas waar ik niet alleen woon maar ook werk. Geen files meer maar 's ochtends en 's avonds lekker te voet of per fiets. In een wip ben ik in de Kleiryt waar ik als leerkracht geschiedenis en zedenleer les geef aan kinderen met autismespectrumstoornis.

De verkeersveiligheid aan de verschillende scholen in Merksplas laat me dan ook niet onberoerd. Samen met Groen Merksplas wil ik mij inzetten voor een veiliger verkeer

Het valt op dat veel ouders hun kinderen met de fiets naar school brengen. Een zaligheid. Helaas zie ik ook nog veel auto’s passeren aan de schoolpoorten. Voor sommigen ongetwijfeld een praktische noodzakelijkheid. Maar ik moet telkens vaststellen dat er ouders zijn die het, ook vlakbij een schoolpoort, niet te nauw nemen met de verkeersveiligheid: parkeren op de stoep, negeren van een eenrichtingsstraat, te snel rijden binnen een zone 30.

Met wat goede wil, aangepaste infrastructuur en overleg tussen gemeente, ouders en scholen moet dit verholpen kunnen worden. Samen met Groen wil ik hier absoluut het voortouw nemen want ... het kan anders!