Ja aan het Klimaatpact!

28 September 2021

Ja aan het Klimaatpact!

Groen Merksplas vroeg de gemeenteraad het lokaal Energie- en Klimaatpact te ondertekenen. Het Merksplasse klimaatplan in juni was teleurstellend zwak. Laat de financiële steun van Vlaanderen een extra duwtje in de rug zijn. Indien men deze subsidies zou laten liggen, is het Merksplasse klimaatplan niet meer dan lucht. Nieuwe initiatieven zijn dringend nodig. We zijn dan ook blij dat de gemeenteraad ons voorstel goedkeurde... In juni keurde de gemeenteraad van Merksplas het klimaat- en energieplan goed.  De manier van opmaak en de inhoud voldoen echter niet voor Groen Merksplas. Niet één burger of adviesraad werd betrokken bij het schrijven van het plan. Wanneer men echt iets wil bereiken tegen 2030, moeten we echt wel onze burgers betrekken en ook verder durven kijken dan de huidige legislatuur.Eerder afgewezen voorstellen van Groen (cfr hemelwaterplan, deelmobiliteit of ontharding) komen wel terug in het plan. Helaas zeer beperkt en zonder concrete acties. Waarom niet privé ontharding echt aanmoedingen? Wat houdt ons tegen om gemeentelijke wagens nu al te delen?  Van doelstellingen rond het vrijwaren van open ruimte en vergroening merken we in de realiteit bitter weinig. De verharding gaat door, het centrum kent steeds minder groene hoekjes en waar er kansen liggen, slaat men de bal mis. Het klimaat- en energieplan van Merksplas is een veel te mager beestje met te weinig ambitie. Geen nieuwe acties, geen timings, geen inzet van middelen. Groen Merksplas verwacht meer. We verwachten nieuwe initiatieven en liefst snel! Intussen keurde de Vlaamse Regering het Lokaal Energie- en Klimaatpact goed. Zo wil men gemeenten financieel ondersteunen in het behalen van doelstellingen waarbij men focust op vier werven: vergroening, energie, (deel)mobiliteit en ontharding.  Na het Burgemeestersconvenant 2030, kan de Merksplasse gemeenteraad nu ook dit klimaatpact ondertekenen en een financiële ondersteuning krijgen volgens het “1 euro voor 1 euro”-principe. Merksplas kan dus 29 057 euro ontvangen door acties uit te voeren die bijdragen aan één van de vier pijlers. Voor ons is een klimaatplan of een handtekening onder een pact zetten uiteraard niet voldoende, effectief handelen moet volgen en dit pact - met de extra financiële steun - kan een extra motivatie zijn om over te gaan tot échte acties…