Illegale lozingen zijn oorzaak ernstige vervuiling Biezenloop

13 Oktober 2012

Illegale lozingen zijn oorzaak ernstige vervuiling Biezenloop

Vandaag bevestigde minister Schauvliege het vermoeden van Groen Merksplas. Illegale lozingen op Koekhoven zijn de oorzaak van de ernstige vervuiling van de Biezenloop. Hoewel de problemen al bekend zijn sinds 2010, wordt er nu pas door vragen van Groen actie ondernomen tegen de vervuiling.   De ernstige vervuiling van de Biezenloop - een zijrivier van de Mark - kwam in september in het nieuws toen een buurtbewoner anoniem signaleerde dat de Biezenloop eruit zag en stonk als een open riool. Dat de situatie van de Biezenloop alarmerend was, werd toen al bevestigd door metingen van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM).


Onderzoek loopt nog

Via een schriftelijk antwoord laat minister Schauvliege bevoegd voor Leefmilieu nu weten 'via de afwateringsgracht komt afvalwater van de melkinstallaties in de Biezenloop terecht. Voor deze lozing zonder vergunning en het niet voldoen aan de algemene voorwaarden voor lozing in oppervlaktewater, zal, nadat de overige resultaten gekend zijn, proces-verbaal opgesteld worden.'

Uit het antwoord van de minister blijkt dat het onderzoek van de milieu-inspectie nog niet is afgerond. Eerstdaags zal een gespecialiseerde firma een rioolcamera-onderzoek starten. Er zal ook worden nagegaan of het normaal huisafvalwater voldoet aan de lozingsvoorwaarden.

Vragen Groen leiden tot actie

Jef Schoofs (Groen) is opgelucht dat er eindelijk iets aan de situatie wordt gedaan. 'Het is door de vragen van Groen dat de bal aan het rollen is gegaan. Mijn vragen in de gemeenteraad werden afgewimpeld. Gelukkig kreeg Vlaams Parlementslid Dirk Peeters van de bevoegde minister wel antwoord' zegt Jef Schoofs.