Heraanleg schoolomgeving met fiets- en schoolstraten aub!

22 April 2020

Heraanleg schoolomgeving met fiets- en schoolstraten aub!

Download plannen omgeving Qworzó Download Schoolvervoersplan Het langverwachte schoolvervoersplan Begin maart kregen de gemeenteraadsleden eindelijk het langverwachte schoolvervoersplan te zien. Daar werd al maanden aan gewerkt, maar gemeenteraadsleden werden daarbij niet betrokken, zelfs niet nadat ze daarom vroegen. Het plan moet schoolomgevingen veiliger maken voor fietsers en voetgangers. Daarvoor moeten prioritair drie gevaarlijke punten aangepakt worden, namelijk het rondpunt 'Lidl', de Markt en het kruispunt Kloosterstraat - Kleiryt. Daarnaast adviseert het plan om bepaalde straten om te vormen tot fiets- of schoolstraten bij het begin en het einde van de schooldag. Groen vroeg wanneer het gemeentebestuur deze fiets- en/of schoolstraten wil invoeren of testen, maar kreeg geen duidelijke timing. Het bestuur blijft dit voor zich uit schuiven. De huidige Corona-crisis zou overleg met de adviesraad verkeer en de scholen bemoeilijken. Een flauw excuus volgens Groen … In het jaar 2020 zijn er volgens ons voldoende mogelijkheden tot alternatieve - digitale - overlegmomenten.   Schoolstraten en social distancing Intussen pleit Fietsberaad Vlaanderen voor het inrichten van schoolstraten bij de heropstart van de scholen na de corona-sluiting: "Het concept van de schoolstraat is perfect om toe te passen bij de heropstart van scholen", zegt Wout Baert van Fietsberaad Vlaanderen. "De verkeersveiligheid verhoogt niet alleen. Op een hele strook voor de schoolpoort mogen er even geen auto's meer rijden. Daardoor is de rijweg helemaal vrij voor voetgangers en fietsers. Dat zorgt er meteen ook voor dat die op een veilige manier voldoende afstand van elkaar kunnen houden. We gaan ervan uit dat die social distancing nog wel een tijdje erg belangrijk blijft en dus is dit een goede oplossing."   Eindelijk een plan voor omgeving Qworzó  De heraanleg van de straten in de omgeving van Qworzó werd al een hele tijdje aangekondigd. Een eerste infoavond voor de buurt dateert intussen al van juni 2018. Sindsdien werd er niet meer teruggekoppeld naar de buren. Ons gemeentebestuur vindt het blijkbaar niet nodig om alle betrokkenen op de hoogte te houden en écht te betrekken in dergelijke omvangrijke projecten. Groen betreurt het feit dat er niet voldoende communicatie en inspraak is geweest. Wij vroegen de plannen op die - zo blijkt – al bijna een jaar op de plank klaar liggen.  Wij delen ze dan ook graag met jullie.  Opvallend in deze nieuwe plannen zijn de parkeerstroken die opnieuw tot tegen de oversteken aan de schoolpoorten worden doorgetrokken. Klopt dat met het schoolvervoersplan? Laten het bestuur hier geen kansen liggen om deze schoolomgeving veiliger te maken?   Suggesties Groen Merksplas Vervang een aantal parkeerplaatsen aan de schoolpoort door extra groen. Vorm al deze straten bij de herinrichting om tot fietsstraten (*), dat is duidelijk voor iedereen. Overleg met de buurt over hoe het laatste stuk van de Bevrijdingsstraat omgevormd kan worden tot een schoolstraat (**). Test bij de heropening van de lagere scholen in mei de invoering van schoolstraten op beide locaties. Dat is – in verschillende opzichten – veiliger voor iedereen! (*)  Straat waar fietsers voorrang hebben en gemotoriseerd vervoer zich aanpast aan de fietsers.(**) Straat in schoolomgeving waar voor begin van de lessen en na einde van de school geen gemotoriseerd verkeer is toegelaten.