Dien mee je bezwaar in tegen de mega-stal

02 Februari 2018

Dien mee je bezwaar in tegen de mega-stal

Groen Merksplas kant zich tegen de bouw van een mega-melkveestal en twee open loodsen voor 1500 koeien op de hoek van de Vondelweg en Berkelaar. De plannen voor de nieuwe gebouwen met een oppervlakte van meer dan 15 000 m² vormen een aanslag op het open landschap van de Markvallei. Bovendien zouden ze leiden tot gevaarlijke verkeerssituaties op de smalle wegen door het te verwachten vrachtverkeer. Ook de gecoro (gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening, de landbouwraad, milieuraad en adviesraad voor verkeer zien deze plannen niet zitten.  

Lees er meer over in onze nieuwsbrief

 

Hoe bezwaar indienen?

Het is belangrijk dat veel mensen een bezwaarschrift indienen. Met meer ingediende bezwaren hebben we meer kansen om deze plannen tegen te houden.
Belangrijk: je kan je bezwaar maar indienen tot en met maandag 5 februari 2018!

Eenvoudigste manier

 • Download het invulbezwaarschrift.
 • Druk het bezwaarschrift af.
 • Vul je gegevens (voornaam, naam en adres) in op de 1ste pagina van het bezwaarschrift.
 • Onderteken het bezwaarschrift op de 9de bladzijde.
 • Bezorg het aan het gemeentebestuur ten laatste op maandag 5 februari 2018.

Per e-mail

 • Open het invulbezwaarschrift (Word-document)
 • Typ op pagina 1 je gegevens (voornaam, naam en adres) op de juiste plaats en pas het document aan als je dat wil.
 • Bewaar het document daarna als PDF (hoe doe ik dat?)
 • Ga naar je e-mailprogramma en open een nieuwe mail.
 • In het vak 'aan:' vul je '[email protected]' in.
 • In het vak 'onderwerp:' vul je 'bezwaarschrift aanvraag OMG2017009603' in
 • Voeg de PDF toe als bijlage
 • Verstuur je mail ten laatste op maandag 5 februari 2018

Voor gevorderden - via het Omgevingsloket

 • Open het invulbezwaarschrift (Word-document)
 • Typ op pagina 1 je gegevens (voornaam, naam en adres) op de juiste plaats en pas het document aan waar je wil.
 • Bewaar het document daarna als PDF (hoe doe ik dat?)
 • Klik op de link om naar het Omgevingsloket te gaan.
 • Klik onderaan de webpagina op 'Nieuw bezwaarschrift indienen'.
 • Je moet je aanmelden bij het Omgevingsloket, bijvoorbeeld met je e-ID. Hou daarvoor je kaartlezer bij de hand en log in.
 • Er opent een scherm. Vul je gegevens en de andere velden in.
 • Kies of je jouw bezwaarschrift al dan niet publiek indient.
 • Kies voor 'bestand toevoegen' en selecteer de PDF om te uploaden.
 • Klik op 'indienen'.
 • Doe dit ten laatste op maandag 5 februari 2018.

Motiveer ook gerust familie, vrienden en buren om ook bezwaar in te dienen!

 

BIJLAGEN:

invulbezwaarschrift_qdf_berkelaar.pdf