Autodelen in Merksplas, het kan!

25 Maart 2021

Autodelen in Merksplas, het kan!

“Merksplas kreunt onder de alsmaar toenemende verkeersdruk. De vele bouwwerkzaamheden in ons dorp voorspellen daarbij niet onmiddellijk een verbetering op dat vlak. Geluidshinder, luchtvervuiling, inname van open ruimte en vele andere problemen zullen nog zwaarder wegen op het dorp”, meent Jan De Bie.  Autodelen, een duurzaam en flexibel alternatief, kan deze pijn verzachten en is in opmars. Meerdere mensen maken gebruik van één of meerdere auto’s. 1 deelwagen vervangt tot 8 privéwagens door het eenvoudig principe: de wagen wordt gebruikt wanneer hij nodig is.  “Het aantal auto’s, het aantal files, de CO2 uitstoot, de parkeerdruk dalen dankzij het delen van wagens. Minder wagens nemen minder (openbare) ruimte in. Gebruikers van het systeem zoeken bovendien voor elke verplaatsing naar het meest passende alternatief”, zegt Jef Schoofs, “Het aantal gereden autokilometers zal dus dalen ten voordele van de zachtere mobiliteitsvormen.” Met dit voorstel leggen we nu één van onze punten uit ons verkiezingsprogramma op tafel. Helaas is in Merksplas het autodelen nog compleet onzichtbaar en net daarom vragen we enkele acties van ons gemeentebestuur. Ongetwijfeld is deze vorm van autogebruik bij onze inwoners niet of onvoldoende gekend. Om van autodelen een succes te maken in Merksplas is er nood aan gerichte communicatie. Laat onze inwoners kennismaken met het concept autodelen en de verschillende mogelijkheden, zorg voor sensibilisering en trek hen over de streep.Daarnaast vragen we ook om het eigen gemeentelijk wagenpark in te zetten. Een deel hiervan kan (buiten de kantooruren en in het weekend) ter beschikking gesteld worden aan de inwoners. Ook hier schuilen dus mogelijkheden zonder al te veel inspanningen.  Tenslotte wordt bij toekomstige verkavelingen en grote projecten ook steeds rekening gehouden met deelmobiliteit. Zo willen we dat er steeds een parkeerplaats en een nieuwe deelwagen in het project wordt voorzien want autodelen is goed voor mens, portemonnee én milieu.