Actie tegen verkrotting woningen Kolonie kent veel bijval

18 Juni 2016

Actie tegen verkrotting woningen Kolonie kent veel bijval

Groen Merksplas kaartte met de protestactie 'Woning-in-nood!?' op Merksplas Kolonie de leegstand van tientallen woningen aan.  Hiermee stellen we het wanbeleid van de verschillende overheden op dit vlak aan de kaak. Daarnaast is het onbegrijpelijk dat meerderheidspartij Leefbaar Merksplas verder woonuitbreidingsgebied gaat aansnijden terwijl er zoveel huizen staan te verkommeren en honderden bouwgronden in woongebied liggen te 'slapen'.  

 

Verkrotting leegstaande cipierswoningen

Tal van voormalige cipierswoningen op Merksplas Kolonie zijn al jaren onbewoond, sommigen al decennia lang.  Dat de verkrotting van deze historisch waardevolle panden een doorn in het oog is van de Spetsers, blijkt uit de vele reacties en getuigenissen die we tijdens en na deze actie konden opvangen.

In totaal gaat het om meer dan 30 woningen verspreid over de site rond de gevangenis. In 2012 werden 8 van deze woningen aan de Regie der Gebouwen (BiZa) overgedragen. Maar ondanks de belofte van toenmalig staatssecretaris Verherstraeten (CD&V) laat een herbestemming nog steeds op zich wachten.


 

Slechte huisvader

Groen Merksplas vindt het onbegrijpelijk dat de overheid op een dergelijke lakse manier omgaat met haar eigen patrimonium, dat bovendien kans wil maken om erkend te worden als UNESCO-Werelderfgoed. "Burgers die hun woning laten verkrotten worden hiervoor terechtgewezen en in vele gemeenten zelfs beboet. Je mag dan van de overheid toch verwachten dat ze het goede voorbeeld geeft en haar eigen regels in praktijk brengt?" aldus raadslid Jef Schoofs.

 

 

Spontane steun

Dat er grote interesse blijft voor wonen op de Kolonie, bleek al tijdens de actie. Enkele Spetsers kwamen hun persoonlijk verhaal brengen. Al jaren staan ze te popelen om een woning te mogen renoveren, maar blijven in onzekerheid en voelen zich van het kastje naar de muur gestuurd. Geen enkele instantie kan of wil hen blijkbaar uitsluitsel geven over de bestemming van de woningen. Ondertussen moeten ze met lede ogen aanzien hoe de verkrotting met elk seizoen toeneemt.

 

Inconsequent woonbeleid

De gemeenteraad behandelt in juni de eerste fase van een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) wonen. Dit moet toelaten verder woonuitbreidingsgebied aan te snijden. Met onze actie nemen we dus ook het lokale woonbeleid op de korrel. "Uiteraard moeten jonge gezinnen alle kansen krijgen om in Merksplas te wonen," aldus raadslid Simon Viskens, "maar kostbare open ruimte opofferen wanneer panden staan te verkrotten, is absurd. Ook de honderden bouwgronden die in Merksplas al decennia lang onbebouwd zijn en rustig mogen verder 'slapen', geven aan dat het beleid van het bestuur inconsequent is."