Spetsers zorgen voor elkaar

Kinderen kunnen zich hier uitleven en ontplooien, ouderen bezorgen we een zorgeloze oude dag. Mantelzorgers kunnen op onze steun rekenen. Kwetsbare Spetsers mogen niet uit de boot vallen.

We zijn een dorp in een wereld die steeds meer op een dorp lijkt. Mensen van over de hele wereld wonen en werken hier en moeten zich hier kunnen thuis voelen.

De schaal van onze gemeente maakt het mogelijk om problemen snel op te merken. Zo kunnen we ook snel ingrijpen.

 

# HET KAN ANDERS
ENKELE GROENE VOORSTELLEN

  • Waar vroeger het parochiehuis stond, komen assistentiewoningen. De gemeente neemt het initiatief in plaats van een commerciële firma. Vlakbij komt een dienstencentrum waar alle Spetsers terecht kunnen voor een babbeltje, warme maaltijden, vorming, dagopvang ...
  • Het ‘Sociaal Huis’ promoot actief zijn werking. Mensen die recht hebben op hulpverlening of financiële tussenkomst brengt ze zelf op de hoogte.
  • Naast recreatie en toerisme moet er op de Kolonie ook plaats zijn voor sociale projecten.
  • Een ouderenadviesraad informeert de gemeente over de bezorgdheden die er bij deze bevolkingsgroep leven.