Groen en open ruimte bewaren

Merksplas is een plattelandsgemeente, met veel groen en open ruimte. Alleen met de juiste keuzes kunnen we die troeven ook bewaren en worden we geen stadsrand-dorp. Fouten uit het verleden zetten we recht waar mogelijk.

Maar daar is doordacht en moedig beleid voor nodig. Niet alleen over waar er gebouwd mag worden, maar ook over verkeer, natuur, wonen, werken, landbouw, handel, toerisme ...

 

# HET KAN ANDERS
ENKELE GROENE VOORSTELLEN

  • Markvallei redden van een mega-stal en andere bebouwing door bouwvrije gebieden in delen van het landbouwgebied af te bakenen.
  • Kiezen voor maximale kindvriendelijke ruimte. Het is bij elk nieuw plan een belangrijk aandachtspunt.
  • Bomenrijen, grachten, poelen … bewaren of nieuwe aanleggen. Ze hebben namelijk een belangrijke landschappelijke waarde en zijn nodig voor de biodiversiteit.
  • Opvolgen dat voorschriften uit vergunningen ook werkelijk worden uitgevoerd.