Handel en economie

Voor Groen staat de economie ten dienste van de mensen, dat binnen de grenzen van de planeet. Niet omgekeerd. We gaan voluit voor een kringloopeconomie met duurzame grondstoffen en producten en werkbare jobs.

 

# HET KAN ANDERS
ENKELE GROENE VOORSTELLEN

  • We halen een (wekelijkse) markt naar Merksplas. Van een marktdag profiteren niet alleen de marktkramers maar ook de lokale winkels en horeca. We combineren dit met een boerenmarkt waar producenten uit de buurt rechtstreeks kunnen verkopen.
  • Met de ‘Zo DichtBlij’-campagne en Spetserbons promoten we lokale handelaars.
  • Beter een rechtstreekse vestigingspremie voor startende buurtwinkels dan de huidige korting op de onroerende voorheffing die voornamelijk de eigenaars van de gebouwen voordeel biedt.
  • Met een actief leegstandsbeleid voorkomen we dat handels- en bedrijfspanden (zoals het Lidl gebouw) leeg staan.
  • Bedrijven die werken met laaggeschoolden of mensen met een arbeidshandicap krijgen in Merksplas ook een voet aan de grond, bijvoorbeeld op de Kolonie. Zij hebben ook een belangrijke economische meerwaarde doordat ze mensen uit steunsituaties halen en een volwaardig inkomen geven.
  • Toerisme wordt meer en meer een belangrijke economische factor.
  • De gevangenis in Merksplas blijft een belangrijke bron van tewerkstelling. Via samenwerking met hogere beleidsniveaus zorgen we ervoor dat de gevangenis in Merksplas blijft maar ook terug pionier wordt in vernieuwde vormen van strafuitvoering.
  • Door te kiezen voor toerisme, zorgboerderijen, hoevewinkels, landschapsbeheer … kan de landbouw in ons dorp zijn economische basis verbreden door meer dan louter de productie van voedsel of eenzijdige teelten.