Internationale samenwerking

Elke Spetser een wereldburger! Het gemeentebestuur sensibiliseert over de onrechtvaardige verhouding tussen Noord en Zuid en speelt ten volle haar voorbeeldfunctie door een actief en zichtbaar ontwikkelingsbeleid te voeren.

 

# HET KAN ANDERS
ENKELE GROENE VOORSTELLEN

  • Ontwikkelingssamenwerking blijft niet beperkt tot de werking van één adviesraad. We leggen verbanden met onderwijs, landbouw, cultuur, jeugd …
  • We voorzien voldoende budget (0.7% van het totale gemeentebudget) voor ontwikkelingssamenwerking.
  • Naast de steun aan grote organisaties blijven we inzetten op projecten van Spetsers in het buitenland en we communiceren hierover in gemeentelijke publicaties.
  • De werking van de Wereldwinkel kan blijven rekenen op gemeentelijke steun.
  • De gemeente promoot fairtrade-producten en levert betere inspanningen om via het behalen van zes criteria het label van ‘Fairtrade Gemeente’ te behouden.
  • We volgen het voorbeeld van tientallen andere Vlaamse gemeenten door ook een “Schone Kleren gemeente” te worden.