Besturen met en voor Spetsers

Het gemeentehuis moet als een glazen huis worden zodat je van in het prille begin betrokken wordt bij het maken van plannen en de uitvoering ervan. Daarbij krijg je actief informatie en de kans om mee verantwoordelijkheid op te nemen. In actieve adviesraden hechten we veel belang aan de ideeën van verenigingen en gebruikers van gemeentelijke infrastructuur.

Gemeentediensten zijn vlot toegankelijk en buiten de kantooruren vind je wat je nodig hebt op een nieuwe en gebruiksvriendelijke website.

 

# HET KAN ANDERS
ENKELE GROENE VOORSTELLEN

  • Bij grote bouwprojecten zorgen we tijdig voor infomomenten. Bezwaarschriften krijgen een serieus antwoord.
  • Adviesraden eindelijk opnieuw serieus nemen door actief om hun mening te vragen en naar hun suggesties te luisteren. Alle adviezen krijgen een gemotiveerd antwoord.
  • Nieuwe en gebruiksvriendelijke website waar je online attesten en vergunningen kan aanvragen.
  • Een vragenkwartiertje voor inwoners op elke gemeenteraad.