Veiligheid

Mensen moeten zich veilig en geborgen voelen in onze gemeente. Daarvoor werken gemeentebestuur, politie en justitie samen, bijvoorbeeld aan het voorkomen en oplossen van inbraken, diefstallen of overlast.

Voor Groen zijn er ook andere belangrijke doelstellingen: verkeersveiligheid, milieuveiligheid, omgevingshandhaving en sociale veiligheid (waaronder het tegengaan van intra-familiaal geweld).
Met Groen pakken we veiligheid integraal aan, met preventie, handhaving en nazorg.

 

# HET KAN ANDERS
ENKELE GROENE VOORSTELLEN

  • Groen zet in op een nabije en aanspreekbare politie, die borg staat voor een kwalitatieve basispolitiezorg (onthaal, wijkwerking, interventie, slachtofferopvang, opsporing en onderzoek, handhaving en herstel van de openbare orde, verkeer).
  • Veiligheidscamera’s zijn geen volwaardig alternatief voor de aanwezigheid van blauw op straat. Ze zijn duur en criminaliteit verplaatst zich naar andere plekken zonder camera’s. Groen kiest voor meer aanspreekbare agenten op straat, niet in een combi, maar te voet of met de fiets.
  • Naast de bestrijding van woningbraken en diefstal, maakt de politie een prioriteit van snelheidscontroles, gevaarlijk parkeren en fietsdiefstallen.
  • Via buurtinformatienetwerken (BIN’s) kunnen inwoners zelf meewerken aan een leefbare buurt. BIN’s passen echter best binnen een bredere buurtwerking. Ze worden opgezet in overleg met de politie en door hen professioneel opgevolgd.
  • Een goede milieuhandhaving vormt het sluitstuk van het lokale milieubeleid. De milieudienst en bouwdienst nemen actief hun controlefunctie op.
  • Bij de brandweer heerst er nog altijd grote onduidelijkheid en ongenoegen over de werking van de nieuwe brandweerzone. Op vlak van het inzetten van materiaal en kennis is een schaalvergroting een goede zaak. Toch moet er terug meer aandacht gaan naar het behoud en versterken van de lokale brandweerposten en hun belangrijkste kapitaal, de vrijwilligers bij de brandweer.