Mobiliteit op mensenmaat

Kinderen moeten in ons dorp zelfstandig naar vriendjes of school kunnen fietsen. En ongestoord op straat kunnen spelen. In de Leopoldstraat, Markt en Kerkstraat is het gezellig toeven op een terrasje. Er is plaats voor winkelen en ontmoeten.

Je fietst makkelijk en veilig door goed aangelegde straten. Wie de bus neemt of in een deelauto wil stappen, kan de fiets deftig stallen.
En als je niet meer goed te been bent, kan je beroep doen op aangepast vervoer voor noodzakelijke verplaatsingen.

 

# HET KAN ANDERS
ENKELE GROENE VOORSTELLEN

  • De fiets wordt kampioen voor verplaatsingen dankzij veilige fietsroutes, -doorsteken en straten.
  • Schoolbuurten inrichten als fietsstraat waarbij fietsers voorrang hebben op auto’s.
  • Samenwerken met andere gemeenten om doorgang van zwaar vrachtverkeer tegen te gaan via trajectcontrole.
  • Gemeente doet aan autodelen door enkele dienstvoertuigen te delen met de inwoners.
  • Politie treedt op tegen te snel rijden en hinderlijk parkeren.
  • Woonbuurten worden ingericht als zone 30.