Klimaat, milieu en energie

Beter zorg dragen voor de natuur is de beste garantie voor een gezondere gemeente. We grijpen de kansen nu het nog kan en ontlopen onze verantwoordelijkheid niet.

Als klimaatvriendelijke gemeente voorkomen we afval waar mogelijk en haalbaar.

Merksplas trekt voluit de kaart van energiebesparing en hernieuwbare energie. Onze inwoners krijgen alle mogelijke ondersteuning om dit ook te doen. Kortom ‘Think global, act local’.

 

# HET KAN ANDERS
ENKELE GROENE VOORSTELLEN

  • Natuurlijke en avontuurlijke groenzones en buurt- en speelpleintjes, want die zijn ook meer onderhoudsvriendelijk.
  • Controleren of bedrijven de milieunormen respecteren en indien nodig sanctioneren.
  • Op je afvalfactuur betaal je minder vaste kosten en weegt de hoeveelheid afval meer door. Zo belonen we wie voor minder afval zorgt.
  • Via EBEM, het elektriciteitsbedrijf van de gemeente Merksplas, trekken we maximaal de kaart van hernieuwbare energie (wind, zon, warmtekracht, geothermie). Door coöperatieve initiatieven kunnen gemeente en inwoners samen energieproducent worden.
  • Energiezuinige investeringen worden voor jou goedkoper omdat wij wél deelnemen aan groepsaankopen van bijvoorbeeld muurisolatie, hoogrendementsglas, condensatieketels …