Hilde Hermans

OCMW-raadslid

Haar afgelopen zes jaar in de OCMW-raad leerde Hilde dat er werk aan de winkel is. Het samenleven met anderstaligen, werk voor iedereen, kinderarmoede, aandacht voor eenoudergezinnen, eenzaamheid bij ouderen …

Ik wil spreken voor zij die hun stem niet kunnen laten horen, iedereen mee in Merksplas

Via haar werk in de eigen brouwerij heeft ze ook kaas gegeten van beleidsdomeinen als toerisme en middenstand.