Gemeentelijke financiën

Het financieel beleid en fiscaliteit zijn geen doel op zich. Ze moeten helpen om binnen een redelijke termijn antwoorden te bieden aan maatschappelijke noden. Een nauwgezet financieel beheer is daarbij belangrijk, niet om de vinger op de knip te houden, maar om de beschikbare middelen zo goed mogelijk in te zetten.

 

# HET KAN ANDERS
ENKELE GROENE VOORSTELLEN

  • Een helder financieel beleid is noodzakelijk voor een vlotte gemeentelijke werking. Het moet voor iedereen duidelijk zijn hoe het geld van het gemeentebestuur werd besteed en wat nog beschikbaar is.
  • Belastingen en retributies die door de bijhorende administratie meer kosten dan ze opbrengen, schaffen we af. Kleine facturen of vergoedingen voor zaken als de regelmatige huur van een lokaal worden gegroepeerd zodat administratie en kosten beperkt worden.
  • Diensten die een inwoner niet kan vermijden, of sterker nog die de overheid oplegt, kunnen volgens ons niet onderhevig zijn aan een taks. Daarom willen we geen retributie op het afleveren van een identiteitskaart of een lokaal registratierecht voor erkende vluchtelingen .
  • We kopen minder wegwerp en meer duurzaam door bij aankopen te kijken naar de kost over de totale levensduur en niet enkel de aankoopkost.
  • Het is niet de rol van een gemeentebestuur om te beleggen. Maar als er toch geldmiddelen zoals overschotten op korte termijn en pensioenreserves geplaatst moeten worden, gebeurt dit door veilig, ethisch en duurzaam te beleggen. Zo zijn we een inspirerend voorbeeld voor anderen.