Cultuur, vrije tijd, jeugd en sport

Cultuur, vrije tijd, jeugd en sport zijn ideaal om het buurt- of dorpsgevoel te versterken en persoonlijke ontplooiing. Genieten moet centraal staan.

Sport is zowel een middel als een doel op zich. Groen ziet een ideaal sportbeleid als een combinatie van sport om de sport en sport als verbindende factor in ons dorp.

 

# HET KAN ANDERS
ENKELE GROENE VOORSTELLEN

  • Verenigingen brengen pit in het dorpsleven. Zij verdienen alle steun vanuit de gemeente door hen met raad en daad bij te staan.
  • Verenigingen kunnen een belangrijke rol spelen bij integratie. We maken hen daarvan bewust en ondersteunen ze om mensen uit kansengroepen te betrekken.
  • Kinderen zijn de maat voor de inrichting van openbare ruimte. Een kind- en jeugdvriendelijke omgeving is ook goed voor andere bevolkingsgroepen (bijvoorbeeld noodzaak aan speelelementen in de buurt van Grote Hoeve Kolonie).
  • We werken samen met partners uit de regio, bijvoorbeeld rond voordelig zwemmen, samenwerking met de Warande, 't Heilaar …
  • We proberen zoveel mogelijk mensen aan het sporten te krijgen. Sporten in groep bevordert sociaal contact
  • We willen de trend omkeren en de jeugdraad terug versterken. Sterk jeugdbeleid dat inspeelt op wat leeft bij jongeren kan alleen maar samen mét hen.